اطلاعیه مهم (میانترم درس زبان خارجه عمومی)

امتحان میانترم از  دو درس اول زبان خارجه عمومی در هفت کد  برگزار میگردد لذا حضور تمامی دانشجویان در کد های خودشان الزامی است و امكان برگزاري ازمون مجددميسر نيست.


اطلاعیه مهم (میانترم درس زبان پیش دانشگاهی)

امتحان میانترم از  درس اول زبان پیش دانشگاهی در سه کد و تاریخهای  15/ 1395/09   و 29 /09/ 1395و  13 / 10/ 1395 در  ساعت 8:00 الی 9:00  برگزار میگردد لذا حضور تمامی دانشجویان در کد های خودشان الزامی است و امكان برگزاري ازمون مجددميسر نيست.


اطلاعیه مهم (میانترم درس زبان تخصصی معماری)

امتحان میانترم از درس اول زبان تخصصی معماری  در دو کد و تاریخهای  07/ 09 /1395 و  14/ 09 /1395  در  ساعت 8:30 الی 9:30  برگزار میگردد لذا حضور تمامی دانشجویان در کد های خودشان الزامی است و امكان برگزاري ازمون مجددميسر نيست.


اطلاعیه

دانشجویان میتوانند جهت استفاده از سایت  و سیستم های موسسه اموزش عالی اقبال لاهوری برای ورود به سامانه اموزش مجازی در هر یک از تایم های زیر با کارشناس اموزش مجازی هماهنگی لازم را انجام دهند .

سایت برادران :

شنبه :  ساعت  8:00  الی  11:00

یکشنبه : ساعت  8:00 الی  14:00

 


اطلاعیه مهم

با توجه به تداخل برنامه كلاسي دانشجويان با جلسات توجيهي روز شنبه آخرين جلسه توجيهي و نحوه ي كار با سامانه آموزشي مجازي  مورخه 24/ 07/ 1395 ساعت 14 الي 16 در ساختمان مركزي ،سالن اجتماعات برگزار ميگردد (لذا حضور تمامي دانشجويان كه جلسه توجيهي را در جلسات قبل شركت نكرده اند الزامي است)


 صفحات  1  2  3  4  5  صفحات