درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نیمسال دوم سال 1395

"برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نیمسال دوم سال 1395"

برنامه کد اول (ساعت14):

* جلسه اول: پنجشنبه مورخه  05 / 12 / 1395 ساعت14

- جلسه توجیهی

* جلسه دوم : پنجشنبه مورخه   19 / 12 / 1395 ساعت14

- تدریس بخشی از درس اول،حضور وهمراه داشتن جزوه اجباری می باشد .

* جلسه سوم : پنجشنبه مورخه  24 / 01 /1396 ساعت14


درس زبان انگلیسی عمومی نیمسال دوم سال 1395

"برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان انگلیسی عمومی نیمسال دوم سال 1395"

برنامه کد اول (ساعت 14):

* جلسه اول: پنجشنبه مورخه  05 / 12 / 1395 ساعت 14 

- جلسه توجیهی

* جلسه دوم : پنجشنبه مورخه   19 / 12 / 1395 ساعت 14 

- تدریس بخشی از درس اول،حضور وهمراه داشتن جزوه اجباری می باشد .

* جلسه سوم : پنجشنبه مورخه  24 / 01 /1396 ساعت 14

 


تبریک روزمهندس

به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به سلامتی  تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…


درس زبان تخصصی معماری نیمسال دوم سال 1395

" برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان تخصصی معماری  نیمسال دوم سال 1395 "


* جلسه اول: چهارشنبه مورخه 1395/12/04  ساعت 8 الی 10

– جلسه توجیهی

* جلسه دوم: چهارشنبه مورخه 1395/12/11 ساعت 8 الی10

- کار باسامانه ی مجازی
- بررسی مطالب درس اول

* جلسه سوم: چهارشنبه مورخه 1395/12/18ساعت 8 الی 10


جلسه توجيهي درس زبان خارجه عمومی (نیمسال دوم 1395)

جلسه توجيهي و نحوه كار با سامانه آموزشي مجازي در روز پنجشنبه مورخه 1395/12/05 در سه کد و  ساعت های  14الي 16 و 16 الی 18 و 18 الی 20 در ساختمان مركزي سالن اجتماعات برگزار ميگرد.(لذا حضور تمامي دانشجويان این درس در کدهای خودشان الزامي است)


 صفحات  1  2  3  4  5  6  صفحات